ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κατηγορίες διπλωμάτων Ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
Ώρες πρακτικής εκπαίδευσης 
 Παρατηρήσεις 
 Α, A2, Α1, ΑΜ
Μοτοσυκλέτα
32 ΩΡΕΣ
(21 ΚΟΚ & 11 βιβλίο
μοτοσυκλέτας)
 14 ΩΡΕΣ  –
 Α, A2, Α1, ΑΜ
Μοτοσυκλέτα
 11 ΩΡΕΣ
(βιβλίο μοτοσυκλέτας)
12 ΩΡΕΣ  ΚΑΤΟΧΟΣ Β
Α, A2, Α1
Μοτοσυκλέτα
7 ΩΡΕΣ ΚΑΤΟΧΟΣ
A2, Α1, ΑΜ
Β Αυτοκίνητο 21 ΩΡΕΣ
(ΚΟΚ)
25 ΩΡΕΣ

Β Αυτοκίνητο 18 ΩΡΕΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ
Α, A2, Α1, ΑΜ

Γ Φορτηγό 15 ΩΡΕΣ
( βιβλίο φορτηγού)
15 ΩΡΕΣ

Γ Φορτηγό  7 ΩΡΕΣ  6 ΩΡΕΣ    ΚΑΤΟΧΟΣ Δ
Γ+Ε 10 ΩΡΕΣ
Δ 15 ΩΡΕΣ 15 ΩΡΕΣ

 ΚΑΤΟΧΟΣ Β

Δ 7 ΩΡΕΣ 6 ΩΡΕΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ Γ

 

Προγράμματα