ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

 1. Εισαγωγή.
 2. Διαδικασία Εξετάσεων για την απόκτηση Άδειας Οδηγού  Φορτηγού – Λεωφορείου.
 3. Κατηγορίες Επαγγελματικών Αδειών Οδήγησης, Κατηγορίες  Φορτηγών – Λεωφορείων.
 4. Επιτρεπόμενες Διαστάσεις και Φορτία Φορτηγών – Λεωφορείων.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

 1. Εξοπλισμός Φορτηγού – Λεωφορείου.
 2. Υπερβάσεις Επιτρεπομένων Διαστάσεων και Φορτίων.
 3. Σήμανση και Κανόνες Κυκλοφορίας Φορτηγών – Λεωφορείων.
 4. Ζεύξη και Απόζευξη Οχημάτων.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

 1. Κανονισμοί Εργασίας Επαγγελματιών Οδηγών.
 2. Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών και Οδηγών Αυτοκινήτων.
 3. Ταχογράφος.
 4. Μηχανολογία Φορτηγών – Λεωφορείων.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

 1. Διάρθρωση Εμπορευματικών Μεταφορών.
 2. Ενέργειες μετά από Τροχαίο Ατύχημα.
 3. Εξάσκηση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Επίδειξη Συστήματος Εξετάσεων.