ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

 1. Γνωριμία με το Αυτοκίνητο (Ονοματολογία μηχανικών μερών, βασικές αρχές μηχανικής, χειριστήρια, οπτικές γωνίες).
 2. Κατακόρυφη Σήμανση (Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές, ρυθμιστικές).
 3. Οριζόντια Σήμανση (Διαγραμμίσεις, οριογραμμές, διαγραμμίσεις & εισαγωγή στη σήμανση αυτοκινητόδρομου, διάκριση κατηγοριών οδικού δικτύου).

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

 1. Πινακίδες αυτοκινητοδρόμου (Πινακίδων προειδοποιητικές αυτοκινητόδρομου).
 2. Κανόνας προτεραιότητας (Ρύθμιση κυκλοφορίας ανάλογα με κανόνα με παραδείγματα).
 3. Διασταυρώσεις & προτεραιότητες (Συνδυασμός σήμανσης, και κανόνα εκ δεξιών).
 4. Θέση στο οδόστρωμα (Θέση στο οδόστρωμα ανάλογα με την κατεύθυνση και κυκλοφορία).
 5. Αποστάσεις (Αποστάσεις αντίδρασης, στάσης, φρεναρίσματος & ασφάλειας).
 6. Ταχύτητα (Κριτήρια ρύθμισης ανάλογα με περιστάσεις & όρια ανά κατηγορία).

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

 1. Κυκλοφορία (Κυκλοφορία εντός & εκτός κατοικημένων περιοχών, φυγόκεντρος δύναμη, προσπέρασμα με ασφάλεια).
 2. Αυτοκινητόδρομος (Χαρακτηρισμός, προϋποθέσεις, όρια ταχύτητας, προσπέραση με ασφάλεια).
 3. Επαρχιακό δίκτυο (Συμπεριφορά σε ανωφέρεια & κατωφέρεια).

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

 1. Ειδικές Συνθήκες (Συνθήκες μειωμένης ορατότητας & πρόσφυσης).
 2. Συντήρηση (Έλεγχος υγρών στα κυκλώματα ψύξης, λίπανσης κλπ).
 3. Έκτακτες καταστάσεις (Μετακίνηση, έναρξη με καλώδια, τρίγωνο, πυρκαγιά).
 4. Οικονομική οδήγηση (Διάγραμμα απωλειών, φορτίο, επιτάχυνση, κατάσταση οχήματος).
 5. Ασφάλιση (Αστική ευθύνη, καλύψεις, αποζημίωση παθόντα).

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

 1. Διοικητικοί κανόνες (Σ.Ε.Σ.Ο., Πλημελληματικές & πταισματικές παραβάσεις, Κ.Τ.Ε.Ο.).
 2. Ενεργητική & Παθητική ασφάλεια (Α.Β.S. Α.S.R. E.S.P. μηχανισμός αερόσακων, προεντατήρες ζωνών).
 3. Εισαγωγή στην Μηχανολογία (Ονοματολογία, Τεχνολογία κινητήρων, κλπ).

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ

 1. Μηχανολογία (Βοηθητικά κυκλώματα, συστήματα πέδησης διεύθυνσης κιβώτιο ταχυτήτων κλπ).
 2. Επίδειξη πρώτων βοηθειών.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ

 1. Ατύχημα (Νομοθεσία, Υποχρεώσεις οδηγού, εγκατάλειψη).
 2. Επίδειξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξέτασης. Εξάσκηση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.