Η απόκτηση πτυχίου χειριστή γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) είναι απαραίτητο έγγραφο και προσόν για τον χειρισμό οποιασδήποτε γεωργικής μηχανής. Σε πολλές προκηρύξεις για συμβάσεις έργων η κατοχή διπλώματος τρακτέρ είναι προαπαιτούμενο ή πρόσθετο προσόν. Στην σχολή μας θα ενημερωθείτε για την ύλη των εξετάσεων και για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό υγείας (παθολόγου) με σφραγισμένη φωτογραφία
  • Δύο (2) φωτογραφίες
  • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (αν υπάρχει)
  • Φωτοτυπία Α.Δ.Τ.