ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

 1. Εισαγωγή.
 2. Διαδικασία Εξετάσεων για την απόκτηση Άδεια Οδηγού Μοτοσυκλέτας.
 3. Βασικές Διατάξεις Κ.Ο.Κ. για τη Μοτοσικλέτα.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

 1. Γνωριμία με τη Μοτοσυκλέτα και τις ιδιαιτερότητές της ως Μέσο Μεταφοράς.
 2. Βασικές Αρχές Μηχανολογίας.
 3. Συντήρηση Μοτοσυκλέτας & Προσαρμογή της Μοτοσυκλέτας στο Οδικό Περιβάλλον της Χώρας μας.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

 1. Στατιστικά Στοιχεία Ατυχημάτων.
 2. Παράγοντες και Αίτια Τροχαίων Ατυχημάτων.
 3. Προτάσεις Βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

 1. Ενεργητική και Παθητική Ασφάλεια Μοτοσυκλέτας.
 2. Δυναμική συμπεριφορά της Μοτοσικλέτας.
 3. Εξάσκηση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Επίδειξη Συστήματος Εξετάσεων.