ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο μας από τον αγοραστή και τον πωλητή.  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας αγοραστή και πωλητή.
  3. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας.
  4. ΚΤΕΟ σε ισχύ.
  5. Παράβολο ανάλογα με τα κυβικά.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ