Η κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).  (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.  (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις. (Eπικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  5. Παράβολο 150€ από Εθνική Τράπεζα.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ