Ο επαγγελματίας οδηγός φορτηγού και νταλίκας είναι πλέον περιζήτητος στην αγορά εργασίας διότι ό,τι κατασκευάζεται και παράγεται στον πλανήτη αυτόν κρίνεται αναγκαίο να μεταφερθεί. Η σχολή μας δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους παγγελματίες οδηγούς όχι μόνο να καταρτηθούν με τεχνικές δεξιότητες για την οδήγηση επαγγελματικού οχήματος αλλά και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με το Πιστοποιητικό Επαγγεματικής Κατάρτισης. (Π.Ε.Ι.) Το δίπλωμα οδήγησης φορτηγού και νταλίκας είναι απαραίτητο έγγραφο και προσόν για διορισμό ενός προσώπου στο δημόσιο τομέα, στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΕΚΤΑΣHΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή εργασίας η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
  (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία). Να είναι κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος.
 • 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm) (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
 • Εάν είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος απαλλάσσεται από τα πεδία 4 και 8.
 • Εάν δεν έχει βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να κάνει γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος.
 • Εάν είναι από 18 έως 21 ετών μπορεί να αποκτήσει δίπλωμα κατηγορίας Γ1 μέχρι 7,5 τόνους Μ.Ε.Β. με υποχρεωτική έκδοση Π.Ε.Ι.
 • Η απόκτηση Π.Ε.Ι. μαζί με το δίπλωμα κατηγορίας Γ ή Γ1 είναι υποχρεωτική. Οι οδηγοί που δεν θέλουν την απόκτηση του πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες εξαιρέσεων του νόμου.
  Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
  (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • Βιβλιάριο Υγείας.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος.
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
  (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
 • Παράβολο 50€ (2×25) από Δημόσιο Ταμείο για παθολόγο – οφθαλμίατρο και 20€ (2×10) για αμοιβή των ιατρών.
 • Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.
 • Παράβολο 108 € για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο).
 • Παράβολο 10 € για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης από Δημόσιο Ταμείο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Θεωρητικά: 16 διδακτικές ώρες βιβλίο φορτηγού (7 εάν έχει δίπλωμα λεωφορείου)
 • Πρακτικά: 15 διδακτικές ώρες (7 εάν έχει δίπλωμα λεωφορείου)

ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ :

 • Εάν είναι από 18 έως 21 ετών μπορεί να αποκτήσει δίπλωμα κατηγορίας Γ1 μέχρι 7,5 τόνους Μ.Ε.Β. με υποχρεωτική έκδοση Π.Ε.Ι.
 • Να είναι κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος.
 • Εάν δεν έχει βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να κάνει γενικές εξετάσεις αίματος και ούρων, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος.
 • Εάν είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος απαλλάσσεται από τα πεδία 4 και 8.
 • Η απόκτηση Π.Ε.Ι. μαζί με το δίπλωμα κατηγορίας Γ ή Γ1 είναι υποχρεωτική. Οι οδηγοί που δεν θέλουν την απόκτηση του πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες εξαιρέσεων του νόμου.