ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό υγείας (παθολόγου) με σφραγισμένη φωτογραφία
  3. Δύο (2) φωτογραφίες
  4. Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης (αν υπάρχει)
  5. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ