Το ερασιτεχνικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση όταν ο κάτοχος κλείσει το 65ο έτος της ηλικίας του και έπειτα κάθε 3 χρόνια.
Το επαγγελματικό δίπλωμα χρειάζεται ανανέωση κάθε 5 χρόνια και όταν ο κάτοχος κλείσει των 65ο έτος της ηλικίας του κάθε 3 χρόνια.
Όλα τα ερασιτεχνικά διπλώματα που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά
ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm).
  (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
  (Επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 3. Το δίπλωμα.
 4. Α.Φ.Μ.
 5. Βιβλιάριο Υγείας.
 6. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 7. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης . (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
 8. Παράβολο 50€ (2×25) από Δημόσιο Ταμείο για παθολόγο – οφθαλμίατρο και 20€ (2×10) για αμοιβή των ιατρών
 9. Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.
 10. Παράβολο 18€ για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο).

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ